insider tours logo

הטיולים של נדב בברלין

מרץ בברלין!

משנכנס מרץ מרבין בשמחה ואכן בגרמניה חוגגים לא רק את פורים אלא גם את הקרנבל. בנוסף, מתקיימות במרץ מספר הופעות מרכזיות ובינהן ההופעה של שון מנדז ב-11 במרץ והמוני פסטיבלים קטנים וגם גדולים – לצד יריד התיירות הגדול של ברלין.

וגם… אצלנו יש טיולים בכל יום

 

סיורים לפי יום בשבוע
לוח סיורים בעונת התיירות הטיולים של נדב

© 2018-2019 INSIDER TOUR

Impressum/Imprint

Privacy

Top